Alice Masaryková (3. 5. 1879 – 5. 11. 1966), socioložka, osvětová a humanitární pracovnice, členka sociálně demokratické strany, prvorozená dcera prezidenta T. G. Masaryka.