„Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa,“ píše se v provolání Národního výboru ze dne 28. října 1918, které podepsali společně představitelé nejvýznamnějších politických proudů v zemi.