Ještě v nedávné minulosti bylo insolvenční řízení předmětem „kamarádšoftů“, kdy si skupina spřízněných osob dohazovala „kšefty“ a nechávala stranou zájmy oprávněných věřitelů. Naše právní úprava byla předmětem kritiky ze zahraničí. Ministerstvu spravedlnosti a parlamentu vzalo spoustu energie a úsilí, aby přijalo nový insolvenční zákon, který nastavil jasná pravidla, jak má čistě fungovat řízení, v němž se rozhoduje o bankrotu či reorganizaci často významných podnikatelských subjektů. Od roku 2014 proto postupujeme podle nových pravidel, která snižují potenciál pro korupční chování.