Je jistě pozitivní, že naše ekonomika roste docela vysokým tempem a naším podnikům se daří. Nicméně je nutno objektivně hodnotit i situaci na globálním trhu, bezpečnostní rizika i stav světového finančního a bankovního sektoru. A také situaci, že jako velmi silná proexportní země vyvážíme více polotovarů než hotových výrobků a že tím na každé euro tržeb musíme pracovat dvojnásobně déle než sousední Rakušané či Němci. A právě ti jsou našimi největšími importéry a výrazně ovlivňují charakter a strukturu české výroby.