Se zármutkem jsem přijal zprávu o úmrtí prvního prezidenta Slovenské republiky pana Michala Kováče.