Jsem rád, že se předseda Komise ve svém vystoupení zaměřil na témata, která máme společná, ne na kopání příkopů mezi členskými státy.