Objem mezd učitelů se zvýší o 8 %, tarifní plat o 6 %. Platy nepedagogických pracovníků vzrostou ve školství v objemu o 5 %, tarif o 4 %. Vše už k 1.9.