Nedávno v již pátém doplněném vydání vyšla kniha ředitele Vzdělávacího a konzultačního institutu v Bratislavě profesora Oskara Krejčího GEOPOLITIKA STŘEDOEVROPSKÉHO PROSTORU. Její hlavní přínos spočívá ve vzájemném prolnutí českého a slovenského pohledu na geopolitiku pro mnohé ne zcela jasného geografického útvaru střední Evropy; skutečnost, že na obou stranách někdejší bipolární železné opony převládá stále tzv. bloková logika, podle níž je např. Praha východoevropskou metropolí, je nad jiné výmluvným faktem tohoto ponurého stavu mysli a znalostí některých současných Evropanů.