Ústřední odborná komise ČSSD pro průmysl a obchod uspořádala ve spolupráci s poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Ing. Václavem Zemkem seminář „Budoucnost české energetiky", jehož hlavním posláním bylo seznámit poslance a senátory za ČSSD s pohledem odborného energetického zázemí na rozvoj jaderné energetiky, teplárenství a také na plnění „nové" Státní energetické koncepce ČR. Seminář se uskutečnil dne 30. května 2016 v prostorách Poslanecké sněmovny. Semináře se zúčastnilo 111 účastníků převážně z řad odborné veřejnosti. Diskuze se mimo jiné zúčastnil exministr průmyslu a obchodu Doc. Ing. Miroslav Grégr, který vystoupil se sofistikovaným pohledem na rozvoj jaderné energetiky v ČR, kde zdůraznil, že NAP JE je dobře zpracovaný a teď bude nutné ho důsledně dodržovat. K výstavbě nových jaderných bloků zdůraznil, že budeme muset jít „českou cestou“ s využitím dostupných průmyslových kapacit. K tomuto účelu bude muset státní správa připravit strategii rozvoje energetického průmyslu a technického školství. Rovněž vystoupil i exministr životního prostředí RNDr. Miloš Kužvart, který upozornil na problémy, které budou nutné k řešení při povolování liniových staveb a výstavby nových energetických zdrojů.