Rozhodnutí většiny britských voličů ve prospěch brexitu není koncem EU a ani Západu jako takového. Je vyjádřením většinové vůle občanů Velké Británie a to je třeba respektovat. I když bych hlasoval jinak, protože toto otočení kormidla není pro bezpečnostní, ekonomickou a sociální stabilitu EU šťastné, tak není důvod podléhat hysterii a panice.