„Při dostavbě se bude preferovat dálnice směr Polsko. Ta povede přímo přes Prahu – ne po okruhu, ale skrz Prahu. Z Prahy se stane tranzitní město a bez okruhu bude přetížená a to je chyba, která prostě je fatální a Evropská komise, jež preferuje právě tah na Polsko, by si toto měla uvědomit.“