Uplynulo již více než čtvrt století od přijetí Zákona o právu shromažďovacím v březnu 1990. Čas, ale i život společnosti ukázaly, že dosavadní podoba zákona již nevyhovuje a že při jeho aplikaci vznikají mnohé praktické problémy. Obě komory Parlamentu ČR se proto zabývaly vládní novelou tohoto zákona, konkrétně pak Senát tento týden.