Zůstat doma a pečovat o malé děti je v České republice, ale i v ostatních zemích Visegrádské čtyřky, téměř výlučně záležitostí žen. Podíl mužů čerpajících rodičovskou dovolenou nepřevyšuje v žádné ze zemí v regionu 2 %, za posledních 15 let se tak zvýšil jen neznatelně. I v době tzv. „moderních otců“ nadále přetrvává tradiční dělba rolí, dokládá nová srovnávací studie.