Tento týden zemřel ve věku jedenadevadesáti let Tomáš Kosta. Kromě toho, že to byl skvělý a inspirativní muž, není snadné přijít s nějakou stručnou charakteristikou či zařazením. Nejbanálnější by bylo hovořit o něm jako o oběti holokaustu, i když, samozřejmě, to nelze označit za nepravdu. V případě Tomáše Kosty však takové zařazení ukazuje zásadní limity veškerého zařazování. Tomáš Kosta byl mnohem víc, a to pravděpodobně právě jeho osudu oběti holokaustu navzdory!