Když v listopadu 1989 ztratil komunistický režim podporu společnosti a nastala etapa „návratu“ do společnosti demokratických zemí, málokdo si tehdy uvědomoval, že přerod z totality k demokratické a občanské společnosti potrvá tolik let. Možná mnozí doufali a stále doufají, že je třena ne evolučních, ale revolučních změn. Proto jsou mnohým trnem v oku demokratické politické strany, které myšlenky a cíle z něžné revoluce obhajují. Nikdo netvrdí, že se nedělají chyby, ale každá rozumná společnost se z chyb učí, aby se neopakovaly.