„Jsem ráda a ještě jednou děkuji všem poslancům, kteří minulé úterý podpořili přehlasování prezidentského veta novely školského zákona. Schválení této novely je dobrá zpráva pro školství a pro rodiče, kterým tato norma do budoucna přináší nárok na umístění dítěte do školky, nejdříve od čtyř, následně od tří a od roku 2020 od dvou let věku. V tomto případě však bude záležet na rozhodnutí rodičů. Nárok bude systémově garantován zavedením spádových školských obvodů, které přinesou rodičům jistotu, že jejich děti budou mít ve školce místo. Jedná se o důležité opatření v politice slaďování rodinného a pracovního života s významnými sociálními a ekonomickými přínosy pro mladé rodiny a společnost jako celek. Klíčové jsou však především očekávané vzdělávací cíle. Povinný rok předškolního vzdělávání bude mít pozitivní dopad na přechod dětí do základních škol a na jejich výsledky v počátečním období povinné školní docházky. Novela se zároveň věnuje již zmiňované a doposud neřešené otázce umísťování dvouletých dětí do školek. Již dnes je takových dětí v MŠ kolem 40 000. Nyní se budeme moci systémově věnovat zlepšení práce s touto věkovou skupinou a nejedná se jen o opatření týkající se vzdělávacích plánů. Podpoříme snižování počtu dětí na učitele ve třídách s dvouletými dětmi a z OP VVV umožníme školkám čerpat prostřednictví projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon) mzdové náklady na nepedagogické pracovníky – chůvy. Diskuse v parlamentu se vedla ohledně otázky, zda budou obce schopny nároky na umístění dětí do školek garantovat. Z našich porovnání demografických predikcí a stávajících kapacit MŠ vyplývá, že ve většině okresů s výjimkou některých velkých města a okolí Prahy by měly být tyto kapacity dostatečné. Obce, kde se předpokládá, že kapacity nebudou stačit, budou mít k dispozici kolem 13 miliard korun z národních prostředků a evropských strukturálních fondů na výstavbu nových míst v MŠ. Jako matka sama vítám přístup zodpovědných orgánů státní správy a zmiňovaných zákonodárců, kteří se vyslovili pro systémovou podporu a rozvoj předškolního vzdělávání.“