Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu je v souladu s programovým prohlášením koaliční vlády. Navržená novela byla dobře zpracována a dávala možnost mít v České republice regulaci na úrovni, kterou mají i další státy, kde obdoby našeho Nejvyššího kontrolního úřadu (např. nejvyšší účetní dvory) tuto pravomoc mají.