Kraje v otázce kriterií výběrových řízení na autobusové dopravce čekají na nový zákon o veřejných zakázkách, který měl být původně účinný již od dubna 2016 a umožnil by zohlednit také sociální aspekt.