Stejnojmenná kniha rakouského historika novodobých dějin Philippa Thera, profesora Vídeňské univerzity, doplněná zpřesňujícím podtitulem Příběh neoliberální Evropy, je slibným pokusem o postižení zkušeností s dovršujícím se neoliberalistickým experimentem, jemuž byla zejména dekomunizující se střední a východní Evropa vystavena počínaje divokými devadesátými lety minulého století. Český překlad vyšel péčí nakladatelství Libri současně s německým originálem a relativně nedávno byl v Praze prezentován za autorovy osobní účasti zdejším zastoupením Ebertovy nadace (FES).