Kandidát zlínské ČSSD do zastupitelstva rozebírá možnosti, jak pro příště zapojit do rozhodování o osudu města také širokou veřejnost.

Zrekonstruovaný podchod na náměstí Práce je mimořádným zásahem do veřejného prostoru Zlína, který bude městskou kulisou pro několik následujících generací. Jenže investice za více než 40 miliónů Kč budí neustálé rozpaky. Není se čemu divit. 

Většina obyvatel města při průchodu betonovým dílem jenom nevěřícně povytahuje obočí a kroutí hlavou. Pasáž obchůdků i bizarní věžička zůstaly v původní podobě. Schodiště je nezastřešené a přinejmenším opticky hodně prudké. Do podchodu zatéká. Eskalátory jezdí jenom občas. A k tomu všemu ten šedivý beton.

To že má být ukázka moderního řešení městského prostoru? Jenom tak pro zajímavost jsme spolu s googlem zapátrali a podívali se na pár nových podchodů jinde ve světě. Nechci nikoho ještě víc dráždit tím, co jsem viděl, ale se zlínskou variantou to mělo pramálo společného. Mám takový pocit, že moderní architektura by měla být kombinací technické dokonalosti, novátorského řešení a maximální účelnosti. Co z toho splňuje nový podchod?

Zlínská ČSSD chce prosadit, abyste o osudu stovek milionů příště spolurozhodovali také vy.

A už vůbec se mi nelíbí vyjádření některých radních, kteří se při sílící kritice podchodu alibisticky odvolávali občas na architektonickou soutěž, jindy na projektanta a nakonec na stavební firmu. Chápu, že před volbami se to obzvlášť nehodí, ale vedení města se těžko může zbavit politické zodpovědnosti za zpackaný projekt.

Jak z toho ven? Kromě operativních rekonstrukcí, které čerstvou stavbu ještě více prodraží, nejspíš už nic nenaděláme. I když… Zlínem se šíří odvážná myšlenka přenechat podchod dovádění sprejerů a dalším vyznavačům street artu. Alespoň té depresivní šedi by ubylo.

Všechno zlé je občas i k něčemu dobré. Vypadá to, že právě kontroverzní přeměna podchodu a další velké investiční projekty v obyvatelích Zlína probudily opravdový zájem o další rozvoj našeho města. Zkusme té pozitivní vlny využít.

Jako sociální demokraté chceme prosadit, aby radnice napříště u projektů podobného rozsahu uspořádala veřejné projednání. V západní Evropě běžný nástroj zapojení místní komunity ve Zlíně vůbec nefunguje. Šlo by o otevřenou diskuzi odborníků i zapálených občanů, a to ještě ve fázi, kdy bude možné provést změny v prováděcí dokumentaci stavby. Taková veřejná akce nesmí být pouhou dekorací k předem nalinkovanému rozhodnutí politiků. Za konečné rozhodnutí sice nesou zodpovědnost, ale proč se připravovat o možnost vyslechnout třeba i kritické připomínky obyvatel města? V případě kauzy podchod by se tím dalo předejít nejednomu problému.

A věřte, že bude co projednávat. I v příštích letech bude mít Zlín možnost investovat stovky miliónů z evropských dotací. Aktuálně v kancelářích magistrátu města probíhá tak trochu utajená příprava tzv. Integrovaného plánu rozvoje území (IPRÚ). Když se pokusím o volný překlad z bruselštiny, tak se jedná dokument, který definuje projekty, na jejichž realizaci bude zlínská aglomerace čerpat prostředky z evropských dotací v rozpočtovém období 2014 – 2020. Bylo by nanejvýš vhodné aplikovat principy veřejného projednávání už při přípravě podobně důležitého strategického plánu. Ale kdo z vás o něm vůbec někdy slyšel?

Za zlínskou ČSSD v letošních komunálních volbách kandiduje úplně nová politická generace. Nejsme poznamenaní skandály a politickými konvencemi minulých let. Podobný občanský způsob rozhodování proto považujeme za naprosto přirozený. Zkrátka chceme prosadit, abyste o osudu stovek milionů příště spolurozhodovali také vy.

Ing. Filip Kučera

Kandidát ČSSD do zastupitelstva města Zlína