Sociální demokraté vysílají do komunálních voleb celou řadu nových tváří. Lídrem kandidátky je Vladimír Drtil, který je známý jako dlouholetý bojovník proti kmotrovským strukturám ve městě.

Kandidátka zlínské ČSSD je celkově tvořena pestrým mixem lidí mnoha různých profesí i věkových kategorií. Téměř polovina kandidátů má vysokoškolský diplom a ženy obsadily třetinu všech míst na listině. Ze stávajících zastupitelů znovu kandiduje pouze Věra Komínková. „Nabízíme městu opravdu silnou kandidátku. Naši kandidáti nejsou namočeni v politických skandálech minulých dob. Mají za sebou zajímavé pracovní zkušenosti a znají problémy města z první ruky,“ přibližuje Vladimír Drtil.

Lídr sociálních demokratů je přesvědčený, že právě nulové vazby na předchozí politickou garnituru jsou hlavní přidanou hodnotou představované sestavy. „Jsme v politice noví a máme úplně jasnou představu o správě města. Na prvním místě musí být vždycky zájmy obyvatel, nikoliv pochybné priority nenasytných lotrů, kteří na Zlínu jenom parazitují. Chceme ukázat, že město jde vést i jinak.“

Chceme se s lidmi potkávat na ulicích a diskutovat o našem programu. Vidět budeme i na internetu.

Kampaň sociálních demokratů bude patřit k těm vůbec nejlevnějším ve Zlíně. Na rozdíl od konkurenčních stran se strana nemůže spolehnout na štědrou podporu podnikatelských skupin. „O to větší nasazení a invenci věnujeme kontaktní kampani. Chceme se s lidmi potkávat na ulicích a diskutovat o našem programu. Vyzkoušíme také door to door kampaň. Vidět budeme i na internetu,“ vysvětluje Vladimír Drtil.

S jakými tématy půjde zlínská ČSSD do voleb? Sociální demokraté ve Zlíně jednoznačně odmítají další privatizaci městských společnosti, a to v souvislosti s nedávným rozdělením Technických služeb, proti kterému hlasitě protestovali Prioritou je sociální oblast. Konkrétně to znamená například podporu výstavby startovacích bytů, vytváření ubytovacích kapacit pro seniory nebo užší spolupráci s neziskovým sektorem. „Ve spolupráci s vládou ČSSD vytvoříme také podmínky pro příchod investorů a vznik nových pracovních míst,“ doplňuje lídr kandidátky Vladimír Drtil. Program scoiálních demokratů je však mnohem širší a zahrnuje celou řadu dalších oblastí. 

Při naplňování programových priorit se chce zlínská ČSSD opírat o efektivnější využívání evropských fondů. Podle mnoha studií patří Zlín v současnosti k městům, která využívají dotace vůbec nejhůře. Už brzy bude zveřejněn kompletní předvolební program strany a jednotliví kandidáti podrobněji rozeberou své priority.

Komunální volby se uskuteční 10. a 11. října 2014. 

Kandidátní listina ČSSD Zlín do zastupitelstva města