Předseda zlínské ČSSD se zamýšlí nad posláním města zajistit svým občanům bydlení. 

Město a byty. Tato dvě slova patří neodlučně k sobě. Ve Zlíně je jich přibližně 31 tisíc.  Z tohoto množství jich původně město vlastnilo přes 20 tisíc, ovšem dnes už je to pouze kolem 2 tisíc. Jak hodnotit tuto informaci? Je to dobře nebo špatně? Jsem toho názoru, že bylo žádoucí ten stav změnit, ovšem ne tak razantně, jak se stalo.

Způsob, jakým se město zbavovalo svých bytů, byl nekoncepční a místy až živelný. Nebyla provedena analýza, které byty jsou pro město strategické a mělo by si je ponechat, a které jsou vhodné pro prodej. U některých radních a zastupitelů dokonce převládal názor, aby se město zbavilo všech bytů. Také pravidla stanovená pro prodej měla spoustu nedostatků a ty dovedla určitá skupina využít ke spekulacím. Nejslabší místem pravidel bylo nejednoznačné stanovení ceny. Cenu bylo možné stanovit buď jako tržní nebo účetní, a to vše s možností využití dalších slev. Kdo by nepodlehl pokušení, když některé byty k mání až za 15% ceny stanovené odhadcem. Mrzí mě, že naši předchůdci v zastupitelstvu proti tomu počínání nevystoupili. V  podstatě tak byli spolutvůrci tohoto stavu. Mimochodem, to byl jeden z důvodů změn ve zlínské organizaci sociální demokracie.  Docházelo tak často k situacím, kdy mnoho z bytů jejich noví majitelé obratem prodali až za šestinásobek ceny zaplacené městu a další část bytů dnes dále pronajímají.

Jsme rádi, že v tak krátkém čase působení na radnici se nám podařilo přesvědčit většinu zastupitelů a společně jsme prosadili nový pohled na bytové hospodaření. Stop stav na prodej bytů a přepracování pravidel nájmu a prodeje bytů a nebytových prostor je zcela na místě.                             

Vlastnit a pronajímat byty občanům města je nutné chápat jako velmi důležitou a nezastupitelnou službu občanům.  Vlastnictví bytů má pro město a jeho občany několik funkčních aspektů.

  • Sociální aspekt: Ne každý občan či rodina mohou řešit samostatně bytovou otázku. Je to služba a pomoc pro sociálně slabé, handicapované, seniory, mladé rodiny a rodiny s nízkými příjmy tzv. chudí pracující
  • Stabilizační aspekt: Stanovení nájmu vytváří určitý stupeň jistoty ve výše uvedených skupinách a vnáší také určitou stabilitu na trh s nájemním bydlením
  • Finanční aspekt: Je pravidelným zdrojem příjmů pro město, které tyto příjmy dále může jinými způsoby zhodnocovat a např. v podobě investic vracet svým občanům

Sociální demokracie si plně uvědomuje zodpovědnost města v bytové politice. Staví se kriticky ke krokům a postojům, které v této věci mělo ještě donedávna vedení radnice. Chceme opravdu spravedlivé a hospodárné nakládaní s městskými byty.