Na začátku letošního roku došlo v místní organizaci sociální demokraticie ve Zlíně k naprosto zásadní změně. Nově zvolený předseda Vladimír Drtil se zamýšlí nad širšími aspekty tohoto kroku. 

Tato změna ve zlínské ČSSD nebyla prezentovaná jen důkladnou výměnou lidí ve vedení, jak si toho všiml i místní tisk, ale zásadním cílem této změny byl a je nový přístup k práci celé organizace.

Chceme být stranou, kde rozhodují a určují směr všichni členové a ne jen úzká skupina vyvolených. Nebudeme zahledění do sebe, ale budeme pracovat pro naše spoluobčany, město i kraj. Ve zlínské ČSSD, jakou si já představuju, by se nemělo pracovat jen politicky, ale musí v ní být i místo pro společenský život, který silně ovlivňuje vzájemné vztahy. Angažovaností členů, jejich vzájemným poznáváním a otevřeností vůči veřejnosti chceme do budoucna silně omezit možnost vzestupu lidí s pochybnou motivací.

Moc dobře víme, že dobře řízené a prosperující město se bezprostředně promítne ve spokojenosti obyvatel.

Naší prací, postoji, cíli, otevřeností a vystupováním chceme zaktivizovat příznivce politiky sociální demokracie v krajském městě ke vstupu do naši organizace a bývalé členy k jejich návratu. Hledáme řešení problémů města, které trápí širokou veřejnost. Týká se to především zvýšení zaměstnanosti, podpory podnikání, dopravní obslužnosti, sociálních podmínek, školství nebo kultury. Moc dobře víme, že dobře řízené a prosperující město se bezprostředně promítne ve spokojenosti obyvatel. Druhou důležitou oblastí, kam bude zaměřena naše činnost, je propagace politiky ČSSD na komunální i celostátní úrovni. Chceme být blízko občanům, ať už na internetu nebo v přímém kontaktu, a diskutovat s nimi témata, která souvisí s kvalitou života v našem městě i zemi. 

Věříme, že poctivou prací se nám podaří naplnit náš hlavní cíl, a to obnovit důvěru občanů města Zlína v politiku ČSSD a k její demokraticky zvolené zástupce.

Vladimír Drtil, předseda ČSSD Zlín